1. Bước 1: lấy UserID (số thứ tự, số báo danh) account diễn đàn của bạn , soạn ON TKDD ID rồi gửi 8085
  Bước 2: dùng UserID lấy ở bước 1
  + Kích hoạt tài khoản: soạn ON TKDD UserID rồi gửi 8085
  + Đổi mật khẩu diễn đàn: soạn ON TKDD UserID PassMới rồi gửi 8085
  3. Nếu bạn không nhắn được 8085 hoặc ở quốc tế, vui lòng cài đặt telegram, sau đó nhắn cú pháp như trên cho con bot @GamethuVN.net (xem hướng dẫn tại http://diendan.gamethuvn.net/threads/869883/)
  Dismiss Notice

Recent Content by vuongbang86

 1. vuongbang86
 2. vuongbang86
 3. vuongbang86
 4. vuongbang86
 5. vuongbang86
 6. vuongbang86
 7. vuongbang86
 8. vuongbang86
 9. vuongbang86
 10. vuongbang86
 11. vuongbang86
 12. vuongbang86
 13. vuongbang86