Tancn's Recent Activity

  1. Tancn đã thích bài viết của dungthuy28 trong chủ đề Sự kiện Dự kiến sự kiện đặc biệt 1/7/2023.

    đang có bộ quần áo +13 chỉ mong mở lại chức năng gia trì để cho lên 15 mà đợi dài cổ huhu

    6/6/23 lúc 12:15
  2. Tancn đã thích bài viết của fantasymc trong chủ đề Sự kiện Dự kiến sự kiện đặc biệt 1/7/2023.

    Sự kiện đặc biệt vào ngày 1/7/2023 dịp tròn 20 năm GamethuVN: chỉ diễn ra trong 1 ngày 1/7/2023. Áp dụng cho cả HN2003 và HN2 (VQ+BV),...

    5/6/23 lúc 08:42