BeHaChi's Recent Activity

  1. BeHaChi đã trả lời vào chủ đề Thắc mắc Damage thuộc tính.

    dk dung` soc. gio' dame thuoc tính to ngay. hảo khí nhỏ la` dúng rồi

    21/3/23